22 871 44 00
22 465 94 03

Mon - Fri:
9:00 - 16:00

Naso CC / Naso CC Lite
System statystyk i Call Center / Contact Center

System Naso CC to oprogramowanie klasy Call Center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego jak i wychodzącego. Naso CC pozwala na rozszerzenie funkcjonalności central telefonicznych o funkcje typowe dla systemów Call center takie jak: zarządzanie ruchem, aplikacja agenta pozwalająca na logowanie oraz prezentację informacji o połączeniach, statystyki połączeń oraz pracy agentów.

Naso CC współpracuje z następującymi centralami telefonicznymi:

  • Alcatel (wymagane sterowniki TAPI)
  • Panasonic (wymagane sterowniki TAPI)
  • Siemens (wymagane sterowniki TAPI)
  • Platan
  • Slican (wymagane licencje XML)
  • 3CX
  • Grandstream (wymagane sterowniki TAPI)

Naso CC pozwala na zintegrowanie istniejącej bazy klientów w celu ich identyfikacji przy prowadzeniu rozmów oraz przeglądania historii kontaktów z klientami.

System składa się z kilku elementów:

  • aplikacji serwerowej integrującej się z różnego rodzaju centralami telefonicznych (Platan, Alcatel, Panasonic, Siemens, Nortel)
  • aplikacji konsultanta
  • aplikacji supervisora

Automatyczny dialer – kampanie telemarketingowe

Program Naso CC pozwala na zarządzanie kampaniami telemarketingowymi (tworzenie grup docelowych klientów, przypisywanie agentów obsługujących daną kampanię, godziny aktywności) oraz zautomatyzowanie zestawiania połączeń do klientów. Po zalogowaniu się agenta rozpoczyna się automatyczne zestawianie dla niego połączeń, a po odebraniu rozmowy przez klienta wyświetlany jest, wcześniej zdefiniowany przez administratora, skrypt rozmowy

Zintegrowany telefon VoIP (softphone)
W aplikacji agenta dostępny jest zintegrowany telefon VoIP (softphone) zastępujący zwykły aparat telefoniczny.

Naso CC Server

Naso CC Server wykorzystuje komunikację z centralami telefonicznymi za pomocą protokołu TAPI (Alcatel, Siemens, Panasonic) lub protokołu PCTI (Platan). Serwer integruje się z centralą telefoniczną, pozwalająć zarządzać logowaniami do grup telefonicznych (dla Platana i Panasonica) oraz monitorować wszystkie połączenia telefoniczne dla zdefiniowanych numerów wewnętrznych.
Dane przechowywane są w bazie Microsoft SQL Server 2014 Express (wersja bezpłatna).Istnieje możliwość integracji tych danych z innymi systemami zainstalowanymi w firmie.

Aplikacja konsultanta

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie się do systemu, będące jednocześnie zgłoszeniem gotowości do odbierania lub wykonywania połączeń. Konsultant widzi informacje o połączeniu, zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekujących do niego połączeń. Logowanie pozwala rejestrować czas pracy konsultantów poświęcony na obsługę telefonów jak i innych prac (możliwość definiowania dowolnych statusów pracy)

W przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego konsultant, jeszcze przed odebraniem połączenia, ma wszystkie informacje na temat połączenia: numer dzwoniącego, nazwę klienta jeśli jest w bazie oraz informacje przez którą infolinię nastąpiło połączenie.

Konsultant widzi również historię połączeń .

Baza klientów:

Dostęp do bazy klientów pozwala na przeglądanie informacji o klientach oraz historii połaczeń do wybranych klientów. Konsultant ma możliwość dodawania nowych klientów (firm, pracowników firm, osób prywatnych).

Wbudowany komunikator:

Komunikator pozwalający na prowadzenie rozmów ogólnych (widocznych dla wszystkich użytkowników) oraz prywatnych między dwoma użytkownikami

Zarządzanie zadaniami:

Możliwośc dodawania zadań związanych z rozmowami, kierowanie ich do innego konsultanta, określanie czasu realizacj

Obsługa SMSów

Wysłanie i odbieranie SMS’ów (tylko dla central Platan wyposażonych w kartę GSM)

Kampanie wychodzące (dialer)

Automatyczne zestawianie kolejnych połaczeń dla agentów (na podstawie grupy docelowej klientów zdefiniowanych w kampanii)

Rejestrowanie czasu pracy:

Konsultant rejestruje swój czas pracy zmieniając statusy. Zależnie od wybranego statusu zgłasza swoją gotowość do odbierania telefonów lub też informuje supervisora jakimi pracami sie obecnie zajmuje. Ma też wgląd w historię swoich statusów z bieżącego dnia.

Aplikacja supervisora

Aplikacja supervisora pozwala na wgląd w bieżący status pracy konsultantów, kolejek oczekujących połączeń oraz analizowanie statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, ilości połączeń, wydajność pracy), Służy także do definiowania użytkowników, linii, kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzającymi róznymi działami w firmie.

Podgląd bieżącego stanu linii i konsultantów
Na bieżąco możemy monitorować linie telefoniczne oraz konsultantów widząc kto jest zalogowany i jaki ma obecnie status oraz jakie rozmowy są prowadzone.

Podgląd stanu grup GWW on-line
Na bieżąco możemy monitorować grupy wywoławcze w centrali widząc jakiej wielkości jest dana grupa, ilu konsultantów jest obecnie zalogowanych, ilu rozmawia, ilu jest na przerwie.

Lista połączeń
Program umożliwia wyszukiwanie połączeń wg róznych kryteriów (linia telefoniczna, konsultant, infolinia, typ połączenia, status połączenia). Wyświetlane są informacje o poszczególnych połączeniach wraz informacjami o jego statusie (np po jakim czasie połączenie zostało odebrane).

Raporty połączeń
Te same dane możemy analizować w formie wykresów. Dostępne są informacje o ilości połączeń w wybranym okresie czasu z podziałem na typ połączenia, infolinię przez którą przeszło połączenie, konsultanta który obsługiwał połączenie.

Raporty są dostępne zarówno w formie tabel przestawnych opartych na technologii OLAP z mozliwością wybierania dowolnych kryteriów raportu oraz ich późniejszego eksportu do różnych formatów:

Rozkład godzinowy połączeń
Raporty pozwalają na analizowanie ruchu telefonicznego w rozkładzie godzinowym. Pozwala to na analizowanie kiedy występuje duże natężenie ruchu i np należy zwiększyć ilość konsultantów w celu obsłużenia wszystkich klientów.

Raporty czasu pracy agentów
Aplikacja supervisora pozwala na analizowanie czasu pracy konsultantów.

Kampanie telemarketingowe (dialer)
Aplikacja supervisora pozwala na definiowanie kampanii telemarketingowych i automatyzację ruchu wychodzącego.
Do kampanii przypisani są wybrani agenci oraz zdefiniowana zostaje grupa docelowa klientów do której kierowane będą połączenia. W momencie gdy agent jest wolny automaczenie zostaje dla niego zestawione kolejne połączenie telefoniczne.
Dla ułatwienia pracy możemy agentowi wyświetlić skrypt rozmowy w którym ma możliwość rejestrowania odpowiedzi udzielanych przez klienta.

jeśli potrzebujesz uproszczonej wersji Naso
to mamy dla Ciebie Naso CC Lite

Biuro Obsługi KLienta

bok@caretelecom.pl

801 055 925
22 465 94 10
22 465 94 30  fax BOK

Biuro handlowe

sprzedaz@caretelecom.pl
przetargi@caretelecom.pl

22 465 94 01
22 465 94 02  fax Dział Sprzedaży

Biuro

biuro@caretelecom.pl
reklamacje@caretelecom.pl

22 465 94 03
22 465 94 05  fax Dział Sprzedaży

Panel Klienta On Line

zarządzaj swoim kontem Voip

_